گم گرد‌ه‌ای دارم

خدایا!

گم کرده‌ای دارم و آن را در هر کجا جسته‌ام

 

اما هنوز نیافته‌ام

چگونه می‌توانم آن را بیابم

 تا تو مرا قادر به این نگردانی؟

 

تو به نهانگاه آن آگاه‌ترینی!

اگر خواست تو بر این است

که من آن را نیابم

 

پس خردی مرا عطا کن تا دریابم

که آن هرگز به من متعلق نبوده است

 

   

 

 در این جهان بی‌کران

آنچه از آن من است

پیش رویم قرار خواهد گرفت

 

و آنچه از آن من نیست

هرگز با من نخواهد ماند

 

یه سوی او/جی پی واسوانی

/ 0 نظر / 44 بازدید