وقتی دنیا مال من بود - When the world was mine

It never rained, the sun was always shinin

هرگز باران نمی‌بارید و خورشید همیشه می‌درخشید


And every traffic light was always green

 چراغ‌های راهنمایی همیشه سبز بودند


There was a time when every door was open

این زمانی بود که همه درها به رویم گشوده بودند

And the universe was mine, or so it seemed

و جهان مال من بود، یا این‌طور به نظر می‌رسید


Every roll was seven or eleven

 هر چرخشی به عدد هفت یا یازده می‌رسید


That it would ever and never crossed my mind

که حتی هرگز به ذهنم هم خطور نمی کرد


I was flyin’ higher than the heavens

آن روزها حتی از آسمانها هم بالاتر پرواز می‌کردم


Back when the world was mine

روزهایی که دنیا مال من بودSometimes a man can’t see when he has it all

گاهی اوقات درست وقتی همه چیز داریم، نمی‌بینیم


Take a look at me, oh how the mighty fall

به من نگاه کن تا ببینی چطور با آن همه قدرت سقوط کردم

Once I ruled the earth, once upon a time

زمانی بر تمام زمین حکومت می‌کردم

When I had your love

همان وقتی که سایه عشق تو بر سرم بود

That’s when the world was mine

همان وقتی که دنیا مال من بود


Oh the changes I’d make if I had the power

آه اگر توانی داشتم همه چیز را به آن روزها باز می‌گرداندم


How could I have so much and be so blind

چطور توانستم آنقدر کور باشم

But at least for a bright and shining moment

اما حداقل این را می‌دانم که برای یک لحظه که درخشان بود و روشن

I had you, and the world was mine

تو را داشتم و دنیا مال من بود

 

شاهکاری با اجرای Ronan Keating- ترجمه: آیدا.ت.م

/ 1 نظر / 16 بازدید
علی شهیب زادگان

سلام به روزم با : 1- دو رباعی 2 - خبر حضور مجموعه رباعی هایم(رباعی برای گالیور) درنمایشگاه کتاب، غرفه انتشارات «کشمر» (راهروی 16-غرفه 14 )