چه بی رحمانه زیبایی!

تو رو آغوش می‌گیرم تنم سرریز رویا شه

جهان قد یه لالایی توی آغوش من جا شه

تو رو رو آغوش می‌گیرم هوا تاریک‌تر میشه

خدا از دست‌های تو به من نزدیک‌تر میشه

         

زمین دور تو می‌گرده زمان دست تو افتاده

تماشا کن سکوت تو عجب عمقی به شب داده

تو خواب انگار طرحی از گل و مهتاب و لبخندی

شب از جایی شروع می‌شه که تو چشماتو می‌بندی

تمام خونه پر می‌شه از این تصویر رویایی

تماشا کن تماشا کن چه بی‌رحمانه زیبایی

/ 0 نظر / 17 بازدید