باران نیا!

باران! نیا...

زمین جای قشنگی نیست...

من از آن اهل زمینم و خوب میدانم که 

گل در عقد زنبور عسل است ولی

 

... سودای بلبل دارد

و پروانه را هم دوست می‌دارد

/ 1 نظر / 8 بازدید
آسمانه

فوق العاده