گاهی...

گاهی گمان نمی‌کنی ولی‌می‌شود...

گاهی نمی‌شود... نمی‌شود که نمی‌شود

 گاهی هزار دوره دعا بی‌اجابت است،

 گاهی نگفته قرعه به نام تو می‌شود

 گاهی گدای گدایی و بخت نیست،

 گاهی تمام شهر گدای تو می شود...

 دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 11 بازدید